Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#336

Müslüman din kardeşlerinin dertleriyle dertlenmeyen gönül, manen ölü demektir.

#581

Müslüman, din kardeşinin hatalarını bağışlar, kusurlarını araştırmaz, sırrını saklar, her zaman huzur ve saadeti için dua eder.

#582

İman, İslam kardeşliğinin mayasıdır.

Mü’minler, din kardeşinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutar.

#743

Kendinizi öne çıkarmayıp din kardeşinizi nefsinize tercih ediniz.

#1539

Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir.

#1619

Ebu Kılâbe anlatıyor:

Ebu Derda r.a. bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı. Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı. Ebu Derda r.a. bu gruba sordu:

Bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız?

Çalışırdık.

Öyleyse kardeşinize sövmeyin de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah’a hamd edin!

Sen ona buğzetmiyor musun?

Ben ona değil, onun yaptığı işe buğzediyorum. O işi bıraktığında benim kardeşimdir.

Seleme b. Evfa r.a. da şöyle demiştir:

“Allah Rasulü’nün sahabesi olan bizler, bir adamın din kardeşine lanet okuduğunu görünce ‘İşte büyük günahlardan birini işledi!’ derdik.”Etiketler