Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#108

Tefekkür, gaflet hastalığından kurtuluş reçetesinde birinci sırada yer alır. Kısacası tefekkür, gafleti izole edip yok eder.

#495

İbrahim bin Edhem’e:

Niçin çok düşünüyorsun? diye sorduklarında:

Tefekkür, aklın sadakasıdır, cevabını vermiştir.

#569

Avn bin Abdullah anlatıyor:

-Ebu’d-Derdâ’nın annesine “Ebu’d-Derdâ’nın en üstün ameli ne idi?” diye sordum. Bana:

-Devamlı tefekkür eder; Allah’ın kudret ve azametini, büyüklüğünü düşünür ve her şeyden ibret alırdı, dedi.

#647

Bahar mevsimi tefekkürün de mevsimi aynı zamanda. Gözlere parmağı sokarcasına “Seyret ve düşün” diyor, her bir çiçek, ağaç ve üzerine basıp geçtiğimiz toprak. O ki bizleri Rabbimize yaklaştıracak en güzel ibadet şekillerinden biridir. Kâinat baştanbaşa Allah’ın büyük bir kitabıdır. Hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar.

“Bir saat tefekkür etmek, bir sene nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır.”

#733

Bir saatlik tefekkür, bütün geceyi namaz kılarak geçirmekten daha hayırlıdır.

#1290

Kalbi temizlemeye önem vermelidir. Tarikat-ı Nakşibendiyye yolunda temizlik istikametle olur. Kalp zikirle, ahlak tefekkürle temizlenir. Zikir ve tefekkür olmadan insan kendini temizleyemez. Kalp temizlendiği zaman ise hem dünya hem ahiret saadetine sebep olur.

#1361

Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah (c.c) biri olmadan diğerini kabul etmez.

Bir saat (kısa bir an) tefekkür, bir gece nafile ibadetten daha hayırlıdır.

Biz sahabeleri görseydik deli derdik. Onlar bizi görseydi, müslüman demezlerdi.

#1361

Akıl ve iman ikiz kardeştir. Allah (c.c) biri olmadan diğerini kabul etmez.

Bir saat (kısa bir an) tefekkür, bir gece nafile ibadetten daha hayırlıdır.

Biz sahabeleri görseydik deli derdik. Onlar bizi görseydi, müslüman demezlerdi.

#1462

Allah’ım suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.

Talha bin Musarrif

#1538

Lokman Hekim bir oğluna şöyle der;

“Oğul, miden dolduğu vakit tefekkür uyur, hikmet kaybolur ve azalar ibadet etmekte tembelleşir.”

#1771

“Bir kuru ekmeği tadarken gözyaşı dökmediysen, Allah’ın kudretini takdir etmiyorsun demektir.

J.W. von Goethe’den serzeniş yüklü bir şükür ve tefekkür çağrısı.Etiketler