illet | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#46

İçki öyle bir illettir ki, insanın dünyasını da harap eder, ahiretini de.

İçki, dimağı uyuşturmak suretiyle geçici bir süre sıkıntılarını unutturur insana. Dolayısıyla verdiği zannedilen teselli de zevk de geçici ve sahtedir. Faydasız bir kaçıştır. Asla bir hal çaresi değildir. Hiçbir problemi çözemediği gibi alışkanlık haline geldiğinde yeni problemlere sebep olur.

#384

Bir gün, Hazreti Ömer (r.a), ehil olmayan birinin etrafına bir takım insanların toplandığını görmüş, onu kamçılamış ve “Bu hal, kendisine uyulan kimse için bir fitne, tabi olanlar için de bir zillettir!” buyurmuştur.

#558

Hatırlıyorum, bir tanıdığım “Niçin namaz kılıyoruz?” diye sormuştu da hemen cevap vermek yerine, başka bir soru ile mukabele etmiştim: “İlletini mi öğrenmek istersin, hikmetini mi?” Şaşırmış, “Bu da ne demek oluyor?” demişti. Şöyle bir açıklama yapmıştım: “İllet, hakiki sebep demektir. Hikmet ise, gözetilen fayda ve menfaat.”

-“Şu halde illeti nedir?”

-“Ya hikmeti?”

-“Saymakla bitmez. Ben, hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Her şeyden önce namaz, cehennem ateşinin kalkanı, kabir azabının siperi ve cennet kapılarının anahtarıdır. Ebedi saadet, onun sonsuza uzanan bir meyvesidir.”

“Namaz kalbe gıda, ruha şifa, bedene sıhhat, vicdana ölçü, akla istikamet, iradeye kuvvet ve duygulara intizam verir.”

“Namaz, hayatı disiplin altına alır, günahlardan korur, manevi kirleri temizler. Ruh, onunla nefes alır, huzur bulur, sükûna erer, Rabbine yönelir. Manevi yükselişin merdivenidir namaz, bütün ibadetlerin özüdür.”

“Ancak bunların hiçbiri olmasaydı bile, ben namazımı yine kılacaktım. Çünkü faydalar teşvik edici olabilir, fakat asla hakiki sebep olamaz. Önce istenilmez, belki sonra verilir.”

O zaman söyleyemedim, dostuma şunları da söylemek isterdim:

“Namaz imanımın ifadesidir, acizliğimin, zayıflığımın, çaresizliğimin, kısacası kulluğumun itirafıdır.”

“Namaz, gözümün nuru, gönlümün gözbebeğidir. Dünyam onunla aydınlandı, hakikati onun ışığıyla gördüm, diğer varlıkların ibadetlerini onun ilhamıyla bildim.”

“Secdedeki zilletimde izzetimi bulmuşum. Allah’a baş eğişim, başkasına baş eğmeyeceğime dair yeminimdir. Alnım yeri öperken, ruhum da beni sayısız nimetlerle yaşatan rahmet elini öpmektedir.

Namazda ben âlem olurum, âlem de ben olur. Yüce divanda kâinatın sözcülüğünü ederim. Dilsiz varlıklar, benim dilimde dile gelir.”

“Seccade tahtım, secde saltanatım… Ve kulluğum sultanlığımdır.”

#766

Huzeyfe ibn al-Yeman son alarak şunları söylemiş:

“Allah’ım, sen bilirsin ki ben fakirliği zenginlikten zilleti izzetten, ölümü hayattan çok severim. 

#868

Kendisine dünya sevgisi ve dünyevi arzuların galebe çaldığı kimse, ehl-i dünyaya kulluk etmek zorunda kalır. Kanaat sahibi olan kimse ise, ehl-i dünyaya boyun eğme zilletinden kurtulur.

 

 

#1141

Bir defasında Bâyezîd hazretlerinin kalbine şöyle ilham olundu: "Ey Bâyezîd! Hazinelerim, başkaları tarafından yapılan ibadetlerle ve güzel hizmetlerle doludur. Sen bize öyle bir şeyle gel ki, o bizde olmasın." Bâyezîd; "Yâ Rabbî! Hazinende bulunmayan şey nedir?" dedi. Kalbime ilham olundu ki: "Acizlik, zavallılık, çaresizlik, zillet ve ihtiyaç."

 

#1399

Beyazıt-ı Bistami Hazretleri ise şöyle der:

- Otuz yıl ibadetle meşgul oldum, otuz sene hayatımı Allah’a adadım. Ama bir gün gayp âleminden bana şöyle bir nida oldu. “Allah’ın hazinesinde ibadet pek çoktur. Siz ibadetinizin çokluğu ile Allah’a yaklaşacağınızı zannetmeyin. Siz Allah’a ne ile yakın olursunuz? Zillet ile hakirlik ile gönlünü aşağı tutmak ile kendisini garip bir yolcu hissetmekle, alçak gönüllükle Allah’a yakın olursunuz.”

#1630

Cihad etmeyen bir milletin yüzü gülmeyecektir.

Hz. Ebu Bekir r.a.

#1873

İnsan mahlûkatın en şereflisidir. Yaratılanlar içinde ondan daha değerli olanı yoktur. Eğer insan Rabbine kul olmak yerine kendisinden daha değersiz dünya malına, makama, şöhrete kul olursa izzetini kaybeder, zillet düşer.Etiketler