Zührî | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#500

İmam Zührî ilminin çokluğuna rağmen fetva vermekten çekinirdi. Buyururdu ki: “Tam bir vukuf sahibi olmadığı halde fetva veren kimse, ikaba, azaba, maruz kalır. Bu durumda fetva veren kişi, cehennemin ta kenarındadır.

#541

Zührî, bir gün talebelerine:

Sizi cehenneme düşmekten muhafaza edecek şeyleri çoğaltınız, dedi.

O şey nedir? diye sorduklarında:

Maruf (iyilik) yapmaktır cevabını verdi.Etiketler