Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#227

Hz. Ali’ye (r.a) bir arkadaşı, bir topluluk içinde, “Bir kusurun var söyleyeyim mi?" demiş.

Hz Ali (r.a) “Hayır burada söyleme” cevabını vermiş. Dışarı çıktıklarında söyleyeceğini söyleyen arkadaşına, Hz. Ali (r.a) “Allah razı olsun, kendimi düzeltmeye çalışayım” demiş.

Bunun üzerine arkadaşı, “İçeride aynı şeyi söyleyecektim, neden istemedin” diye sorunca, Hz. Ali (r.a) şu anlamlı karşılığı vermiş:

“Ola ki topluluk içinde nefsime ağır gelir ve nefsimi müdafaa edebilirdim.”

#391

İleri de öyle bir zaman gelecek ki,

Kıtâl ve zulümsüz hükümdarlık etmeye yol bulunmayacak.
Çılgınlık ve cimrilik etmeden zengin olmak mümkün olmayacak.
Kişilerin arzularına uymadıkça da insanlarla sohbet etmek mümkün olmayacak.
Bu zamana kim yetişir ve sabır ve metânet gösterir kendini korursa, Allah-ü Teâlâ o kimseye elli sıddık sevabı verir.

Hz. Ali r.a.

#438

 Hz. Ali (r.a) şöyle der:    

Riyakârlar şöyledir:                                          

Tek başına kaldığı zaman tembellik eder, ibadette gevşeklik gösterir ve nafile namazları oturarak kılar.

İnsanlarla beraber olduğu zaman tekrar canlanır, canla başla amel eder.

Biri kendisini methettiğinde daha fazla amel ve ibadet eder. Yerdiğinde ise amellerini azaltır.

 

#451

Sanırsın ki sen küçük bir cisimsin, oysa sende koca bir âlem dürülmüştür.

Hz. Ali r.a.

 

#525

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. Mal sahipleri malın zevaliyle zeval bulup giderler.

Hz. Ali (r.a)

#531

Dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret de karşıdan geliyor. Her ikisinin de evlatları (bağlıları, isteklileri) vardır, Siz, gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya bakın. Sakın dünya evlatlarından olmayın.

Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#627

Hz. Ali r.a. Haricilerle konuşmak üzere gönderdiği İbn Abbas r.a.’a şöyle demiştir:

-Onlarla münakaşa ederken Kuran’dan delil getirme.

-Niçin ey Müminlerin Emiri? Ben Kur’an’ı onlardan daha iyi bilirim. Kur’an bizim hanelerimizde nazil oldu.

-Doğru söylüyorsun, ancak Kur’an ayetleri çok anlamlı bir yapıya sahiptir. Buna göre sen bir ayet okursun, onlar da kendi davalarını destekleyecek bir ayet okur. Sünnetlerden delil getir. Sünnetlerden delil ve te’vil yoluyla kaçamazlar.

Tarihi kaynaklar, “hakem tayin etme ve verdiği hükme razı olma meselesi etrafında cereyan eden” bu münakaşada İbn Abbas r.a.’ın Sünnet ve siretten (hadislerden ve Efendimizin uygulamalarından) deliller getirerek binlerce Harici’nin tövbe edip Hz. Ali r.a.’ın safına geçmesini sağladığını kaydeder. Yine Zübeyr b. Avvam r.a. da oğluna şu tavsiyede bulunmuştur: “Sana karşı koyanlara karşı Kur’an’la mücadele etme. Onları iknaya güç yetiremezsin. Sünnet’e sarılmaya bak.”

#664

Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. Hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Soy sopla övünmeyin. Birbirinize lakap takmayın. Birbirinizle alay etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Zayıfa, mazluma, borçluya, Allah yolunda cihad edene, yolda kalmışa, dilenciye, köleye yardımcı olun. Dullara, yetimlere acıyın.

Hz. Ali r.a.

#665

Allah’a verdiğiniz sözde durun. Zira Allah sadıklarla beraberdir. Yalandan da uzak durun. Zira yalanla iman bir arada bulunmaz.

Dikkat edin! Doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalan ise alçaklık ve felakete götürür.

Hz. Ali r.a.

#679

Misafire ikram edin. Komşuya iyi davranın. Hastaları ziyaret edin. Cenazeleri teşyi edin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Dünya yüz çevirdi, veda etmek üzere. Ahiretin ise gölgesi düştü; karşıdan göründü. Bugün hazırlanma günüdür; yarın müsabaka var. Kazanan cennete, kaybeden cehenneme girecek!

Hz. Ali (r.a)

#711

Hz. Ali (k.v.) evlatlarından birine diyor ki:

“ Oğlum, Allah’a öyle bir ümitle bağlan ki, bütün insanların günahlarıyla onun huzuruna çıkacak olsan da, hepsini affedeceğini düşün.”

 

 

#729

İnsan, ahiretteki evini dünyada inşa eder. 

Hz. Ali (r.a)

 

#740

Hz. Ali’ye (r.a) sordular:

“Tevazu nedir?”

Şöyle buyurdu:

“Tevazu, toprak ile bir olmaktır. Bir insan, ne kadar şerefli makamlara geçerse geçsin, aslının toprak olduğunu ve bir gün yine toprağa karışacağını unutmamalıdır.

 

 

#792

Kalbiniz üç şeyin evi olsun. İmanın, ümidin, aşkın…

Hz. Ali (r.a.)

#803

Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizide kaybedersiniz.

Hz. Ali (r.a.) 

#804

7 yaşına kadar olan çocuğunuzla oynayınız, 15 yaşına kadar arkadaşlık ediniz, 15 yaşından sonra istişare ediniz.

Hz. Ali (r.a.)

#810

“Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.”

Hz. Ali (r.a.)

 

#812

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.

Hz. Ali (r.a)

 

#820

Yemekte, içmekte ölçüye uymayan kendinin düşmanıdır.

Hz. Ali (r.a.)

#944

Hz. Ali (r.a) der ki: “Savaşlarda Hz. Peygamber (s.a.v) kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. Birçok kez savaş kızışıp başımız dara düşünce O’na sığınırdık.


#964

“Bin kapıdan, yüzbin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin…

Hz. Ali (r.a.)

 

#978

Bir zat Hz. Ali'ye (r.a.) gelerek;

"Sana bazı sorular sormak istiyorum" dedi. Hz. Ali (r.a.) ona;

"Kırk tane de olsa sor" cevabını verdi. Bunu üzerine şöyle bir soru sordu:

"Vâcip nedir, vâcipten daha kuvvetlisi nedir? Yakın nedir, yakından daha yakını nedir? Tuhaf nedir, ondan daha tuhafı nedir? Güç ve çetin şey nedir, ondan daha güç olanı nedir?"

Bu sorulara karşılık Hz. Ali (r.a.) şöyle cevap verdi:

"Vâcip olan tövbedir, ondan daha kuvvetli vâcip günah işlemeyi terk etmektir. Yakın olan kıyamettir, ondan daha yakını ölümdür. Tuhaf olan dünyadır, ondan daha tuhafı dünya sevgisidir. Zor olan kabir hayatıdır, ondan daha zor olanı kabre azıksız olarak girmektir."

#980

Evvela kendi nefsine, sonra insanlara nasihat et.

Hz. Ali (r.a.)

#1008

Kadınlara güzel davranın, çünkü onlar insanlığın anasıdır.

Hz. Ali (r.a.)

#1015

Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir: “Bir ihtiyacı için yanına gelen din kardeşine yardım etmeyen ve kendisini hayır işlemeye ehil görmeyen kimseye şaşarım! Sevap beklentisi ve azap korkusu olmasa dahi, bu kimsenin güzel ahlaka uygun davranmaya bakması gerekir. Zira bu, kişiyi kurtuluş yoluna götürür.”

#1051

Oruç yalnızca yemekten ve içmekten kaçınmak değildir. Oruç yalandan, batıldan ve boş sözden de uzak durmaktır.

Hz. Ali (r.a)

#1061

Biri, Hz. Ali Efendimize (r.a) gelerek: "Ya Ali! Allah bu kadar insanı nasıl hesaba çeker?" diye sorduğunda Hz. Ali'den şu cevap almış: "Nasıl rızıklandırıyorsa, öyle."

#1066

Hz. Ali (r.a), mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş:

- İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.

#1156

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Hz. Ali r.a.

#1267

Hz. Ali (r.a) şükür ve nimet ilişkisini şu sözleriyle ortaya koyar:

“Nimet şükre ulaştırır. Şükürse nimetin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Her ikisi birbirine yakın iki boynuz gibidirler. Kuldan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti artırmak asla kesilmez.”

#1269

Hz. Ali (r.a) bir gün yolda aceleyle giderken bir karıncayı incitti. Karınca elini ayağını oynatarak çırpınmaktaydı. Hz. Ali karıncanın aczini görünce üzüldü. O bir aslandı ama bir karıncanın halinden perişan hale düştü. Karıncanın toparlanıp yürümesi için bir hayli ağladı, birçok çareye başvurdu. Fakat nafile…

O gece rüyasında Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’i gördü. Hz. peygamber ona dedi ki:

-Ey Ali! Yolda acele etme! İki gündür bir karınca yüzünden gökler yasa boğuldu. Buna da sen sebep oldun. Yoldaki karıncayı incittin. Öyle bir karıncayı incittin ki hakikatten haberdardı. İşi gücü Allah’ı zikretmekti.

Hz. Ali titremeye başladı. Allah’ın aslanı, bir karınca yüzünden tuzağa düşmüştü.

Sonunda Hz. Peygamber (s.a.v) dedi ki:

-Merak etme! Allah indinde şefaatçin yine o karınca olacaktır. “Ya rabbi! O bu işi kasten yapmadı.” diyecektir.

#1371

Yüksekliği aradım onu alçak gönüllülükte buldum.

Hz. Ali (r.a)

#1380

Güzel huy zenginlik sayılır.

Hz. Ali (r.a)

#1395

Adamın biri ellerini açmış,” Yâ Rab, beni nâmerde değil, merde bile muhtaç eyleme” diye duâ ediyormuş. Bunu duyan Hazret-i Ali şöyle ikâzda bulunmuş:

Kardeşim, Allah’tan hikmetine uyacak şeyleri iste. Uymayacak şeyleri değil. Bir insanın kimseye muhtaç olmadan yaşaması mümkün değildir. Sen ne merde, ne de nâmerde muhtaç olmadan yaşanacak bir hayat düşünebiliyor musun? Şayet böyle yaşamak mümkün olsaydı, insan da hayvanlar gibi dağlarda, derede tek başına yaşar, hemcinsleriyle bir araya gelip de yardımlaşarak köyler, şehirler kurma ihtiyacında olmazdı. Sen en iyisi şöyle duâ et: “Yâ Rab, beni nâmerde muhtaç eyleme!”

#1415

Yaradana isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#1459

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma.

Hz. Ali r.a.

#1464

Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır.

Hz. Ali r.a.

#1471

Salih amel, övgü ve ecrin sadece Allah’tan beklediğin ameldir.

Hz. Ali r.a. 

#1570

“Allah nasıl hesaba çekecek?” diye sorulduğunda, Hz. Ali’nin (r.a) sözünü hatırlayalım:

“Dünyada iken nasıl sizin rızkınızı veriyorsa, ahirette de hesaba öyle çekecek!” diyordu.

#1573

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

Hz. Ali r.a.

#1575

Özü doğru olanın sözüde doğru olur.

Hz. Ali r.a.

#1616

Bir gün Hz. Ali r.a. şöyle dedi:

“ İki nimet var ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini kestiremiyorum. Birincisi, bir adamın ihtiyacını karşılayacağımı düşünerek bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle yardım istemesidir. Diğeri de, o kimsenin arzusunu Allah’ın benim vasıtamla yerine getirmesidir. Bir müslümanın işini görmeyi yer dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim.”

#1631

Fahr-i Kainat Efendimiz s.a.v. tarafından ‘ilmin kapısı’ olarak anılan Hz. Ali r.a., ilim öğrenmenin hazzını şu sözlerle anlatmıştır:

“Büyüyüp Rabbimi tanımadan, küçük yaşta ölüp cennete girmek beni sevindirmezdi. Allah Teâlâ’yı en iyi tanıyan kimse, haşyeti en fazla, ibadeti en çok ve Allah için nasihati en güzel yapandır.”

#1684

Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.

Hz. Ali r.a

#1740

Hz. Ali’ye (r.a.); “Niçin çok akıllı kimseler fakir oluyor ekseriyetle?” diye sorduklarında:

“Kulun aklı rızkına mahsup (hesap ve dahil) edilir.” Cevabını vermekle rızık taksimindeki bu inceliğe işret etmiştir.

#1766

Edep bir damladır, damladı mı yok olur.

Hz. Ali r.a.

#1821

İşin iyisi, başlangıcı kolay, sonu güzel ve  neticesi hayırlı olandır.

Hz. Ali r.a.

#1863

Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

Hz. Ali r.a.

#1877

Hz. Ali’ye (r.a):

Allah, bu kadar insanı nasıl hesaba çeker? Diye sorulduğunda:

Nasıl rızıklandırıyorsa, öyle cevabını vermiştir.Etiketler