Hz. Muhammed | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#388

Hz. Muhammed’e (s.a.v) tam ve kusursuz tabi olabilmek için, O’nu tam ve kusursuz sevmek gerekir. Tam ve olgun sevginin alameti de, onun düşmanlarını düşman bilmektir. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Sevgiye müdahene, gevşeklik sığmaz.

#529

Yıllar önce Şeyh Muzaffer Efendi ve bir grup derviş Paris’i ziyaret ettiklerinde, oradaki katedrallerden birinde zikir yapmak üzere davet edilirler. Zikirden sonra başrahip, “ Ben katedralimde sizin dua etmenize izin verdim, siz de benim bir ayinimi camilerinizin birisinde yapmama izin verir misiniz? diye sorar:

Şeyh Muzaffer Efendi hemen cevap verir: “Kesinlikle olmaz!”

Rahip bu eşitsizlik karşısında şok olur; ancak Şeyh Muzaffer Efendi devam eder:

“Sizin katedralinizde dua etmek hakkına sahibim; çünkü Hz. İsa’yı (a.s) seviyorum. Ancak siz bizim camiimizde ibadet edemezsiniz; çünkü Hz. Muhammed’i (s.a.v) sevmiyorsunuz.Etiketler