mahlukat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#526

Yaratan da O’dur, hayat veren de…

Suret giydiren de O’dur, rızık veren de…

Terbiye eden de O’dur, tanzim eden de…

Döndüren de O’dur, durduran da…

Mahlukatın sahibi de O’dur, ihtiyaçlarını gideren de…

#1041

Ya Rabbi! Bizleri senden başkasına el açmaktan uzak kıl.

Ya Rabbi! Bizleri Ademoğlu’nu methetmekten, kullarına ve mahlûkatına hamd-ü sena etmekten koru.

Ya Rabbi! Biz senin rahmetinin muhtacı, senin ihsanının yoksuluyuz. Bizim bu fakr-u zaruretimizi ancak senin fazlı keremin giderir.Etiketler