şüphelileri terk | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#523

Hz. Ali (r.a) buyurdu ki: “Allah-ü Teâlâ’yı tanıyan, O’na itaat eder. Şeytanı tanıyan ona asi olur. Hakkı, doğru yolu tanıyan, O’na tabi olur. Dünyayı tanıyan, onu terk eder, yani haramları, mekruhları ve şüpheli şeyleri terk eder. Dünyaya kıymet vermez ve ona düşkün olmaz. Ahireti tanıyan da, onu kazanmanın yollarını arar.” Bu hasletler pek kıymetli ise de, bunları kendinde toplayan pek azdır.

#848

Allah’ü Teâlâ bize, haramlardan, şüphelilerden, hattâ şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise, aşırı derecede dünyâyı sever, ona bağlanırız. Bu; günâh olarak, bize yeter.Etiketler