tövbeyi geciktirmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#475

Bugün elde varken, yarını görüp görmeyeceğin meçhul iken, neden bugünün ibadetini ve tövbesini yarına bırakırsın ki a gafil!

#600

Şakik-i Belhi’ye:

İnsanları hangi şey helak eder? diye sorulmuştu. Cevaben;

İnsanları iki şey helak eder: Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de, ileride tövbe ederim diye tövbeyi geciktirmeleri…

#880

Tövbeyi geciktirip, günah işlemeye devam eden kimse, ilahi feyiz ve merhametten yoksun kalır. Ayrıca o kimsenin merhameti zayıflar, kalbi kararıp katılaşır, şeytana uyduğu için azgınlaşır.

#1883

Cehennem halkının azabının çoğu, tevbeyi geciktirmektendir.

Hz. İmam-ı GazaliEtiketler