günahları terk etmek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#114

Müminlerin emiri Hz. Ömer (r.a.): ‘’Nefsin arzularına gem vurun. Çünkü nefsani arzular, insanı şerrin en kötüsüne götüren bir kılavuzdur. Hakikat nefse ağır ve acı, yanlış olan ise hafif ve hoş gelir. Ayrıca günahları terk etmek, işlenen günahlara tövbe etmekten daha kolaydır.’’ diye buyurmuştur.

 

#418

Hicret edenler, günahlarını terk edenlerdir.

Hz. Ömer r.a.

 

#777

Bedenin selâmeti ve sıhhati, az yemek; ruhun selâmeti ve sıhhati, günahları terk etmek; dinin selâmeti ve sıhhati ise Peygamber efendimize (s.a.v) salât (hayır duâlar) getirmektir.

#1843

Dört türlü cihat vardır.

Birincisi, günahları terk etme yolunda cihad.

İkincisi, nefis ile cihad.

Üçüncüsü, şeytanla mücadele yolunda cihad.

Dördüncüsü ise kötü arkadaşları terk etme.

Fahreddin Razi Hz.leri 

#1969

Günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi, dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.Etiketler