Sehl bin Abdullah | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#294

Sehl bin Abdullah’a soruldu:

-İblis’e en zor gelen şey nedir?

-Arif kulların kalplerine girmek, buyurdu.

#297

Sehl bin Abdullah’a:

-Nefse en ağır gelen şey nedir? diye soruldu. Buyurdu ki:

-Nefse en ağır gelen şey ihlâstır.

Çünkü nefs, ihlâstan pay alamaz. Bu yüzden ihlâsı hiç istemez.

#472

Sehl bin Abdullah’a:

Güzel ahlak nedir? diye sorulunca,

En aşağı derecesi;

İnsanların yükünü çekmek,

Onlardan gelen sıkıntılara katlanmak,

Yaptığı iyiliklerden dolayı kimseden karşılık beklememek,

Günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemek… buyurdu.Etiketler