İlmin onda dokuzu öldü | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#285

Hz. Ömer (r.a) vefat ettiği zaman İbn. Mes’ud (r.a) “İlmin onda dokuzu öldü.”buyurdu.

Bu sözü üzerine İbn Mes’ud’a denildi ki:

Sahabe-i kiramın büyükleri hayatta iken, niçin böyle söylüyorsun?

Şöyle cevap verdi:

Ben hüküm ve fetva ilimlerini değil, Allah-ü Teâlâ’yı bilmeyi, Marifetullah’ı, kastettim.Etiketler