Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#40

Bir gün Abdullah ibn Mübarek r.a.’a sorulur:

Size göre kâmil insanlar kimlerdir?

 İbn Mübarek:

İlmiyle amel eden ihlâs sahibi âlimlerdir.

Peki, sizce gerçek hükümdarlar, yöneticiler kimlerdir?

Dünya sevgisini kalplerine koymayıp, zühd sahibi olanlardır.

Peki, sefil olanlar kimlerdir?

İbn Mübarek r.a. bu soruya da şu cevabı verdi:

İlmini, amelini ve dinini kullanarak dünyalık peşinde koşan kimselerdir.

#106

İki sevgi bir gönüle sığmaz.

Gönlü, dünya sevgisi işgal etti mi, Allah sevgisi için, sürgüne gitmek artık kaçınılmaz olur.

#257

Bu kahpe dünyayı çok seven kimsenin Rabbine isyanı, insanlığa ise hainliği çok olur.

 

#287

Ahiret arzusu ve sevgisi bir kalpte bulununca, dünya gelip onu sıkıştırmaya ve yerini almaya çalışır. Fakat bir kalpte dünya sevgisi yer etmiş ise, ahiret arzusu gelip yerini almak için onunla mücadele etmez. Zira ahiret izzet ve şeref sahibi, dünya ise değersiz ve alçaktır.

#497

“İmanın aslı, Resulullah efendimizin getirmiş olduğu şeylerin hepsini tasdik etmektir. Bunları tasdik eden kimse, bunlarla amel eder. Yani Allah-ü Teâlâ’ya itaat eder. Ebediyen cehennemde yanmaktan kurtulur.”

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği işleri yapmak, dünya ve ahiret kazançlarının toplamıdır. Kulun, Allah-ü Teâlâ’ya olan taatini mükemmel bir şekilde yapabilmesi için, insan dünya sevgisinden ve dünya ile alakalı bağlardan kurtulması lazımdır. İnsan dünyadan uzaklaştıkça, Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşır. Manevi kirlerden uzaklaşıp, melekût alemine yükselir. 

#499

“İnsanı Allah-ü Teâlâ’dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, kalbin kararması, hasta olması, yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi, kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hâsıl olur. Çok uğraşarak, bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap, roman, gazete okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak, dünya sevgisini arttırır ve insanı Allah-ü Teâlâ’dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması, Allah-ü Teâlâ’yı unutmasıdır. Allah-ü Teâlâ’ya kavuşmak isteyenlerin, bunlardan sakınması, nefsi kuvvetlendiren, azdıran her şeyden sakınması lazımdır.

#504

İnsan, sevdiğini unutmaz. Muhabbetin, sevginin yeri ise, kalptir. Zira kalp, muhabbet yeri, sevgi yeridir. Aşk, muhabbet bulunmayan kalp, ölmüş demektir. Kalpte, ya dünya sevgisi yahut Allah sevgisi bulunur. Dünya, haram olan şeyler demektir. Emirleri yaparak, haramlardan sakınarak, kalpten dünya sevgisi çıkarılınca, kalp temiz olur. Bu temiz kalbe,  Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi, kendiliğinden dolar.

Günah işleyince, kalp kararır, hasta olur. Dünya muhabbeti yerleşerek, Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi gider. Kalbin bu hali, bir şişeye benzer. Su doldurunca, havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar.

 

 

 

#613

Bu dünya renkli bir gölge gibidir. Onun peşine düşersen senden kaçar. Eğer sen ondan uzaklaşırsan o zaman dünya senin peşine düşüp kovalar.

#776

Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Gözde bakışı, kalpte şehveti büyütür.

Yemin ederim ki, nefsin isteklerine uymak, sahibine uzun süren sıkıntı bırakır.

Dünyadan geçmeye bakın. Tamiri ile uğraşmayın.

Dünyayı isteyen deniz suyu içene benzer. Ne kadar içerse, harareti o kadar artar ve nihayet ölür.

Günahlarını hatırladığı zaman ağlayana, dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun.

Allah katında en sevgili şey, salih kalplerdir. Onların hürmetine dünyayı yaşatır. Onlar bozulunca yeryüzünü harâb eder.

Ağaçlar çoktur, ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama hepsi tatlı değildir. İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz.

 Hz. İsa (a.s.)

 

#868

Kendisine dünya sevgisi ve dünyevi arzuların galebe çaldığı kimse, ehl-i dünyaya kulluk etmek zorunda kalır. Kanaat sahibi olan kimse ise, ehl-i dünyaya boyun eğme zilletinden kurtulur.

 

 

#870

Hem dünya hem de dünyanın yaratıcısının sevgisini aynı anda kalbinde taşıdığını söyleyen kimse yalancıdır.

#881

Hakiki keramet sahibi bir veli konuştuğu zaman dinleyenin kalbinde dünya sevgisi azalıp, Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi ve ona bağlılığı artar.

#881

Hakiki keramet sahibi bir veli konuştuğu zaman dinleyenin kalbinde dünya sevgisi azalıp, Allah-ü Teâlâ’nın sevgisi ve ona bağlılığı artar.

#919

Ey kardeş! Bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allah-ü Teâlâ’yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman, Allah-ü Teâlâ seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakîmi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehveti ile birlikte hikmet sahibi olamazsın.

#978

Bir zat Hz. Ali'ye (r.a.) gelerek;

"Sana bazı sorular sormak istiyorum" dedi. Hz. Ali (r.a.) ona;

"Kırk tane de olsa sor" cevabını verdi. Bunu üzerine şöyle bir soru sordu:

"Vâcip nedir, vâcipten daha kuvvetlisi nedir? Yakın nedir, yakından daha yakını nedir? Tuhaf nedir, ondan daha tuhafı nedir? Güç ve çetin şey nedir, ondan daha güç olanı nedir?"

Bu sorulara karşılık Hz. Ali (r.a.) şöyle cevap verdi:

"Vâcip olan tövbedir, ondan daha kuvvetli vâcip günah işlemeyi terk etmektir. Yakın olan kıyamettir, ondan daha yakını ölümdür. Tuhaf olan dünyadır, ondan daha tuhafı dünya sevgisidir. Zor olan kabir hayatıdır, ondan daha zor olanı kabre azıksız olarak girmektir."

#1069

Hasan el-Basrî, "Ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum" diyen birine şu cevabı vermiştir:

Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye (ahirete) gönderseydin, peşinden gitmek isteyecektin. 

#1518

Kadın, dünya sevgisinde ve şehvette erkekten çok ileridir. Dolayısıyla, şeytana alet olmaya daha müsaittir.

Alaaddin Başar

#1703

Bir gün Ebu Ali Dekkak Hazretleri’ne biri gelip şeytanın vesvesesinden şikâyet eder. Üstad ona şu tavsiyede bulunur:

“Kalbinden dünya ağacının sevgisini kökünden söküp at ki üzerine kuş konmasın. Zira bu ağaçta şeytanın yuvası bulundukça, kuşları daima gelip oraya konarlar.”

#1724

Hz. İsa a.s.’ın şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Dünyayı kendinize efendi (rab) edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle (kul) edinmesin. Servetinizi zayi etmeyecek birinin korumasına verin. Zira dünya hazinelerine sahip olanların çeşitli afet ve felaketlerle karşılaşmalarından korkulur.

Ama Allah’ın hazinelerine sahip olanlar için böyle bir korku yoktur.”

Yine şöyle demiştir:

“Ey havarilerim! Sizin için dünyayı ben yüz üstü yere vurdum. Sakın benden sonra onu ayağa kaldırmayın! Dünyanın kirli olduğunun bir delili, onda Allah’a isyan edilmesi, diğer delili de ahiretin ancak onu terk etmekle elde edileceğidir. Dünyadan geçin, onu imarla uğraşmayın. İyi bilin ki, bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Kısa süreli bir arzu, sahibine uzun süren bir hüzün ve pişmanlık vereceğini unutmayın!” (İmam Gazalî, İhyâ, 3/198)

#1869

Müslümanların dünya sevgisi çok güçlendi. Dini amelleri ise çok zayıfladı. Bu yüzden Müslümanlar izzetlerini kaybedip, zillete düştüler. Türlü türlü musibetlere dücar oldular.

#1869

Müslümanların dünya sevgisi çok güçlendi. Dini amelleri ise çok zayıfladı. Bu yüzden Müslümanlar izzetlerini kaybedip, zillete düştüler. Türlü türlü musibetlere dücar oldular.

#1959

Âlimlerle beraber olanın ilmi artar. Salihlerle beraber olanın, ibadete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar. Fâsıklarla (açıktan günah işleyenlerle) düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar. Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar. Fakirlerle beraber olanın şükrü artar.

#1969

Günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi, dünyadan soğuyarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz.Etiketler