Feridüddin Attar | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#223

Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir.

Feridüddin Attar

#1420

Sağ elinde Allah’ın kitabını, sol elinde Resulullah (s.a.v)’in sünnetini tutan kimseler doğru yolda yürür. Şüphe çukuruna ve bid’at karanlığına düşmemek için bu iki meşalenin ışığında yürümek gerekir.

Feridüddin Attar

#1726

İyilik yapmaya gücün yetmezse bari kötülük yapma.

Feridüddin Attar

#1775

Allah yolunda ne verirsen, öz malın odur. Geri kalanın ise hesabı vardır.

Feridüddin AttarEtiketler