yaratanın kudreti | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#141

Bir metreküp karda 350 milyon kar taneciğinin bulunduğu ve her birinin de farklı bir motif ve desene sahip olduğu gerçeği Yaratanın kudret ve azametine gösterebilecek eşsiz örneklerden yalnızca bir tanesidir. Ayrıca unutmayalım ki dünya da hiçbir ressam ve tasarımcının birbirinden farklı 350 resim veya desen çalışması yoktur.

     Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley (1865-1931), gördüğü muhteşem sanat karşısında çok etkilenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali resmi çekerek bu kar tanelerini kitaplaştırmıştır. Bentley keşfettiği kristal âleminin eşsizliğini ise şöyle dile getirmiştir:

     ‘’Mikroskobun altında kar tanelerinin mucizevî güzellikte olduğunu keşfettim. Bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemesi ve gerekli önemin gösterilmemesi büyük bir kayıp. Her kristal bir tasarım harikası ve hiçbir dizayn bir daha tekrarlanmıyor. Bir kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza dek yok olur ve arkasında hiçbir kayıt bırakmaz.’’

 

#979

İnsan hayalinin ulaşamayacağı kadar büyük olan fezada, milyonlarca yıldızı asırlardan beri döndüren KUDRET, ellerimizdeki çizgilere varıncaya kadar her şeyi bir ölçü ve intizam içinde yaratmıştır.

Binbir türlü sanatla donatılmış olan ellerimizin mükemmel yapısı ve icra ettiği sayısız fonksiyonun bu küçücük hacme sığdırılması, düşünen dimağlar için parlak bir mucize değil midir? Ancak bizler alışkanlık perdesi ile onlardaki bu mükemmelliği görmekte güçlük çekiyoruz. Ellerimize takılan bu mucizeleri fark etmesek de onlar, kendilerini yaratan " SANATKÂR" ı ilân etmeye devam edecekler. Etiketler