kemale ermek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#19

Kul, kıldığı namazdan tat, feyiz alamıyorsa, o kul hâlâ ham, yani imanı kemale ermemiş demektir.

#134

Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır.

Muhammed bin Ka’b

#374

Kişiyi bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.

Bişrü’l Hafi

#751

Ey gönül acılara sabret; çünkü onlar seni kahretmek için değil, sınamak, terbiye etmek, kemale erdirmek için gelirler. Hem de geçicidirler, ebediyen kalmayacaklar. İmana ve ümide sarıl.

Bil ki hiçbir gece ebedi değil, her karanlığın sonunda bir fecir saklı.

#987

İman ve amelden sonra Müslümanlığımızı kemâle erdirecek olan tek şey güzel ahlaktır.

#1581

Uzun emelli, hırs ve tamah sahibi kanaatkâr olamaz.

Sabır olmadan ise kemale ulaşılamaz.

#1609

Ebu’l- Abbas İbn Atâ bir gün arkadaşlarına; “İnsan ne ile yükselir?” diye sormuş. Kimi; “Başa kakmayı bırakmak ve nefsi feda etmekle, demiş. Kimi; İyilik etmek, ölçülü davranmakla, demiş. İbn Atâ şöyle demiş:

Yükselen yalnız güzel ahlak ile yükselmiştir. Peygamber s.a.v.’den başka hiç kimse de güzel ahlakta son noktaya (kemale) ermemiştir.

#2020

Âlim, haramı, helali bilen değildir. Âlim bildiği ile amel edendir.

Süfyan bin Uyeyne

Bir âlim, dünya ve kadın mevzuunda dürüst ve namuslu davranmadıkça kemâle eremez.

A’lâ bin Zeyyad r.a.

Âlim, ilmi ile Allah rızasını murad ederse, ondan her şey korkar. Fakat imi ile para yığmayı gaye edinirse, kendisi her şeyden korkar.

Muhammed bin SelemEtiketler