Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#107

Bir saniye önce var olan hayatın sona ermesinden sonra ki bir saniyede neler değişiyor da yaşayan, duyan, hisseden, düşünen, 36,5 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta 70-80 sene bozulmayan bir vücut birkaç saat içinde tamamen işgal edilip, 5 hafta içinde de sadece bir kemik yığınına dönüşüyor?

Beden, yüz trilyon kadar hücreden müteşekkil büyük bir ülkedir. Ruh ise bu ülkenin değişmez sultanıdır.

Ruh bedeni terk etti mi, beden ülkesi harap olur gider. Bu hakikat bedenini doyurmak ve güzelleştirmekten başka şey düşünmeyip ruhunun ihtiyaçlarını ihmal eden gafil ahmaklara duyurulur.

 

 

#131

Bu dünya da misafir olduğunu unutan gafiller, ölümü kabullenmekte çok büyük güçlük çekerler, ölüme hazırlanmakta ise çok ihmalkâr davranırlar.

#940

Sakın ha! Yaradanı unutup ta kula kulluk eden gafillerden olma.

 

#952

Dünya da en büyük derdi, daha rahat bir yaşam sürmek olan kimseye koyu gafil denir.
 

#1014

Nasihat isteyene ölümün vukuu kesin bir hadise olduğunu ve herkesin başına mutlak bir gün geleceğini hatırlatmak yeterlidir.

Yeryüzünde gafil gezme şaşkın, bir gün sende ölüp toprak olacaksın. 

#1748

Azrail’de olsa, gelen melek değil mi? Öyleyse senin canını alıp Rabbine kavuşturacak olan melekten ne korkarsın a gafil! Etiketler