aza | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#58

Arzularını yerine getirmekle âzâlarını memnun eden kimse, kalbinde nedamet ağacı dikmiş olur.

Ebû Yahya el-Varak

#743

Kendinizi öne çıkarmayıp din kardeşinizi nefsinize tercih ediniz.

#817

Peygamber Efendimiz s.a.v. hanımlar hususunda sahabelerine nasihatte bulunur ve onlara karşı muhabbeti zedeleyecek davranışlardan uzak durmalarını tembihlerdi. Nitekim muhtelif zamanlarda şöyle buyurmuşlardır:

“Kadınları dövmeyiniz! Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.”
“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”
Hz. Âişe validemizin ifadesiyle, kendisi de hayatı boyunca hiçbir hanımına el kaldırmamış ve hiç kimseye eliyle vurmamıştır.

#1676

Dünya imtihanımızın belki en zor tarafı, ifrat ve tefrit arasında itidali muhafaza edebilmektir.Etiketler