Malik bin Dinar | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#300

Ben, Mâlik bin Dinar’ı ziyarete gitmiştim. Yanında bir köpek vardı, onu kovmak istedim. Bunun üzerine Mâlik, “Ya Hammâd, ona ilişme, çünkü o, yanımda insanları giybet eden kötü bir yoldaştan daha iyidir,” dedi.

Hammâd bin Zeyd

#382

Uzlete çekilen kimse, eğer Hak Teâlâ’yı Peygamber s.a.v.’i ve ashâbını kendisine dost ve yoldaş edinmiş değilse, uzleti tamamen boşa gider.

Mâlik bin Dinar

#383

Malik bin Dinar, yanına bir kelp gelip oturduğu zaman ona ilişmezdi. O derdi ki: “Bu köpek, kötü arkadaştan daha iyidir. Kişinin iyi kimseler yanında bulunup da doğru yola gitmemesi, şer olarak kendine yeter.”

#2026

Âlim, bildiği ile amel etmediği vakit, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi va’z u nasihat gönüllerden silinip gider.

Malik bin DinarEtiketler