bidat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1420

Sağ elinde Allah’ın kitabını, sol elinde Resulullah (s.a.v)’in sünnetini tutan kimseler doğru yolda yürür. Şüphe çukuruna ve bid’at karanlığına düşmemek için bu iki meşalenin ışığında yürümek gerekir.

Feridüddin Attar

#1834

Müslümanlar arasında fitne-fesad çıkaranların, dinde hurafeler ve bidatler uydurup yayanların ahirette vay haline.

#1991

Resul-i Ekrem'den sonra icad olan ilk bid'at, doyasıya yemektir.

Hz. Aişe r.a.Etiketler