Hz. Aişe r.a. | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#963

Emevî halifesi Abdülmelik kendisinden şikâyetçi olan halka şöyle demiştir: “Siz, Ebubekir (r.a.) ve Ömer (r.a.) gibi olmamızı istiyorsunuz. Biraz insaflı olun!.. Onların benzeri bir daha gelmez. Hz. Aişe diyor ki: “ Ömer (r.a.) denince adalet, adalet denince Allah (c.c.) hatırlanır. Allah (c.c) hatırlanınca da rahmet iner.”

Yine Hz. Aişe demiştir: Meclislerinizi Ömer’i(r.a.) zikr ederek süsleyiniz. Dert ve merakınız varsa Ömer’i (r.a.)hatırlayınız. Şeytan Ömer’in (r.a.) adını duyunca kaçar.”

 

#990

Hz. Aişe (r.anha) validemiz, Rasul-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin ahlakı hakkında soru soran kişiye, “O’nun ahlakı Kur’an’dı.” karşılığını vermiştir.

#1294

Allah Rasulü (s.a.v) buyurdu:

 “Hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz artsın.”

“Birbirinize hediye veriniz. Çünkü hediye gönüllerdeki dargınlığı giderir.”

Allah Resulü (s.a.v)’in yanında büyüyen, terbiyesini O’ndan alan Enes bin Malik (r.a) da şöyle der:

“Evlatlarım! Birbirinize ikramda bulunup hediyeleşin. Çünkü bu, aranızdaki muhabbeti artıran en kuvvetli etkendir.”

Hz. Aişe (r.a) Peygamberimiz (s.a.v) için şöyle söyler:

 “Allah Rasulü hediyeyi kabul eder ve karşılık verirdi.”

#1990

İnsanların karnı doyunca nefisleri dünyaya meyleder.

Hz. Aişe r.a.

#1991

Resul-i Ekrem'den sonra icad olan ilk bid'at, doyasıya yemektir.

Hz. Aişe r.a.Etiketler