Şibli | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1102

 

Devrin Halifesi Hz. Şibli'nin hastalandığını duyunca onu tedavi etmesi amacıyla bir doktor göndermişti. Mecusi olan doktor hastasına:

"Bir isteğin var mı? Ne istiyorsun?" diye sordu. Hz. Şibli:

"Senin Müslüman olmanı istiyorum." Doktor: 
"Peki ben Müslüman olursam sen iyileşip hasta yatağından kalkacak mısın?" diye sorunca da ondan şu cevabı aldı:

"Evet." Mecusi doktor bunun üzerine Müslüman olduğunu açıkladı. Doktorun Müslüman olduğunu işiten Hz. Şibli hasta yatağından kalkıp iyileşti. Bu haber halifeye iletildiğinde ise halife şöyle dedi:

"Ben hastaya doktor gönderdiğimi zannetmiştim, oysa doktora hasta göndermişim." 

#1274

Vaktiyle adamın biri Ebu Bekir Şiblî (k.s)’a:

Bu yolda ilk önce kim sana kılavuz oldu, diye sordu. Şiblî şu cevabı verdi:

Bir gün su kıyısında bir köpek gördüm. Öyle susuzdu ki bir zerrecik takati kalmamıştı. Suda gördüğü kendi aksini başka bir köpek sandığından korkuyor, su içemiyor, su kıyısından kaçıyordu. Nihayet susuzluktan perişan hale geldi. Dayanamadı, birdenbire kendini suya attı. Böylece korktuğu diğer köpek kayboldu, gözünün önünden gitti. Yani düşmanı yine kendisiydi, o an ortadan kalkıverdi. Bu hakikat bana böyle apaçık görününce iyice anladım ki nefsim bana perde. Bunun üzerine kendimde fani oldum, nefsin arzularını terk ettim ve işim yoluna girdi. İşte bu yolda bana ilk önce bir köpek böyle kılavuzluk etti.”

Ey oğul! Sen de kendi gözünün önünden kalk! Sana perde olan sensin. Sen de bir kıl kadar varlık kalsa ayağına ağır bir zincir vurmuş demektir.

#1986

Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman,  bulut yağmuru yağdırdığı gibi kalb de hikmeti yağdırır.

Bayezid-i Bestami

Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum.

Şibli

Karnınızı tıka basa doyurmayınız. Zira mideyi doldurmak, kalbinizdeki hikmet nurunu söndürür.Etiketler