itaat | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#197

Cenab-ı Hakk’ın nimetleriyle beslenip, başkasına veya bizzat nefsimize itaat edersek hesabımız çok çetin olur.

Mehmed Kırkıncı

 

Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir.

Mehmed Kırkıncı

 

İnsan, Hz. Şuayb a.s. gibi hutbe irad etse bile, kendi iç mülahazası şöyle olmalıdır. Lafzperestlik yaptım, insanları kelimelerle cümlelerle aldattım.

Fethullah Gülen 

#486

Bir ârife sormuşlar:

Kula kulluk etmek ne demektir?

İki kelimeyle cevap vermiş:

Nefse itaattir.

#497

“İmanın aslı, Resulullah efendimizin getirmiş olduğu şeylerin hepsini tasdik etmektir. Bunları tasdik eden kimse, bunlarla amel eder. Yani Allah-ü Teâlâ’ya itaat eder. Ebediyen cehennemde yanmaktan kurtulur.”

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği işleri yapmak, dünya ve ahiret kazançlarının toplamıdır. Kulun, Allah-ü Teâlâ’ya olan taatini mükemmel bir şekilde yapabilmesi için, insan dünya sevgisinden ve dünya ile alakalı bağlardan kurtulması lazımdır. İnsan dünyadan uzaklaştıkça, Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşır. Manevi kirlerden uzaklaşıp, melekût alemine yükselir. 

#585

Allah’a itaat, nefse muhalefeti gerektirir.

#876

İlahi huzura ulaşmak isteyen insanın birinci vazifesi salih amel ve Cenab-ı Hakk’a itaattır. Kişiyi bunlara götüren rehber ise ilimdir.

#1336

Şu bilinmelidir ki Allah-ü Teâlâ’nın insanın ibadetine, taatine asla ihtiyacı yoktur. Hâşâ Rabbü’l-Alemin’in azameti insanın ibadetiyle ne büyür ne de küçülür. Yapılan bütün amellerde tek maksat Yüce Allah’ın rızasıdır. Allah’ın rızası da emirlerine mutlak bir itaatle ve sözlerinden dışarıya çıkmamakla olur. Namazdaki, taat ve ibadetteki maksat Allah rızasını kazanmaktır. Bu menfaat de Allah rızası ve Allah dostluğudur.

#1415

Yaradana isyan hususunda yaratılmışa itaat yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#1422

Kulluk bilincine varanlar her daim Allah’a itaat, nefse muhalefet ederler.

#1470

Rab Teâlâ’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece Allah’a itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin

İbrahim Dessuki k.s. 

#1587

Nefse muhalefet eden aziz, itaat eden ise zelil olur!

#1985

Allah-ü Teâlâ’yı çok sevdiğini iddia ediyorsun ama O’na isyan etmeye devam ediyorsun. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevgide samimi olsaydın, Allah-ü Teâlâ’ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğinin sözünü dinler O’na itaat eder.Etiketler