Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1975

Dikkat edilirse, su istisnai şartlar gösterir. Soğuyunca bütün cisimlerin hacmi küçüldüğü halde 4 C’den aşağı sıcaklıklarda suyun hacminde artış görülmektedir. Bu özellikle denizlerdeki, nehir ve göllerdeki canlılar için büyük bir rahmettir. Çünkü bu sayede kışın suyun yüzey kısmını bir buz tabakası kaplar. Üst kısmı donan suyun alt kısmı sıcaktır. Buz tabakası okyanusların, göllerin ve ırmakların dibine kadar inemez. Zamanla buz tabakaları eritilip kaldırılması mümkün olmayan çok katı ve sert kütleler meydana getirirler.

İşte denizlerin yüzey kısmında meydana gelen buz tabakası, dip kısımlardaki ısı derecesini donma noktasının üzerinde tutan bir yalıtkan madde haline gelir. Böylece denizlerin dibindeki suda yaşayan canlı varlıklar ve balıklar hayatlarını devam ettirebilirler. Öyle ise suyun içindeki canlıları bilen, gören, ihtiyaçlarını gönderen kim ise, kışın suyu onlara zararı dokunmayacak şekilde tanzim eden O’dur.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşiz bir örnek daha.Etiketler