dünyaya aldanmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#299

Bir bakkalın rafındaki bal kavanozu devrilip yere düşmüş, içindeki bal yere akmıştı. Bakkal ise bu halin farkında değildi. Bunu gören sinekler, sevinç içinde bala hücum ettiler, iştahla yemeye başladılar.

Fakat kısa zaman sonra fark ettiler ki, ayakları ve kanatları bala bulaşmış, uçamıyorlar…

Az önce çılgınlar gibi sevinen sinekler şimdi ağlıyorlardı ve içlerinden birisi şöyle diyordu:

“Ah biz ne yaptık! Nasıl bir düşüncesizlik ettik! Balın zevkini, lezzetini gördük ama onun tehlikesini görmedik…”

Bu hikayede ki sinekler, dünyaya çok düşkün insanlara, bal ise lanetli dünyaya ne çok benziyor değil mi?

#1488

Hz. Osman r.a., kendisinden nakledilen son hutbesinde, Allah Teâlâ’ya hamdü sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz’e salat-u selamdan sonra şunları söylemiştir.

Allah Azze ve Celle size dünyayı, kendisiyle ahiret saadetini elde edesiniz diye vermiştir. Onu size güvenip bağlanasınız diye vermemiştir. Dünya son bulacak, ahiret ise baki olarak devam edecektir. Fani olan dünya sakın sizi şaşırtıp azdırmasın ve baki olanı unutturacak meşgalelerle boğmasın.

Baki olanı fani olana tercih edin! Zira bir gün gelecek, dünyanın ömrü bitecektir ve dönüş ancak Allah Teâlâ’yadır.

#1952

"Tanrıtanımaz" felsefenin sembolü olan J.P.Sartre, eserlerinin sonunda hep açık bir kapı bırakmıştır. Bunun sebebi, Sartre'ın, kurmuş olduğu felsefeye imza atmayı reddetmiş olmasından kaynaklanır. Sartre bu yolla bir “akıl”ın tespitini yapmak, yani kâinatta Allah’ın her şeye hükmettiğini göstermek istemiştir. Son anlarında, felçli vaziyette verdiği beyanatı, S. De Beauvoir adlı bir kadın tarafından her çareye başvurularak saklanmak istenmiştir. Sartre bu beyanatında, bütün hayatı boyunca aldanmış olduğunu ve bundan sonra Allah’ın varlığı lehinde çalışmak istediğini açık açık söylemiştir.

 Etiketler