J.P.Sartre | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1952

"Tanrıtanımaz" felsefenin sembolü olan J.P.Sartre, eserlerinin sonunda hep açık bir kapı bırakmıştır. Bunun sebebi, Sartre'ın, kurmuş olduğu felsefeye imza atmayı reddetmiş olmasından kaynaklanır. Sartre bu yolla bir “akıl”ın tespitini yapmak, yani kâinatta Allah’ın her şeye hükmettiğini göstermek istemiştir. Son anlarında, felçli vaziyette verdiği beyanatı, S. De Beauvoir adlı bir kadın tarafından her çareye başvurularak saklanmak istenmiştir. Sartre bu beyanatında, bütün hayatı boyunca aldanmış olduğunu ve bundan sonra Allah’ın varlığı lehinde çalışmak istediğini açık açık söylemiştir.

 Etiketler