akıllı | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#329

Akıllının, işin başında gördüğünü, cahil ve ahmaklar ancak işin sonunda görebilirler.

#1384

-Akıllı kimse başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir.

-Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler, ama akıllılar, aptallardan çok şey öğrenirler.

-Aklı kıt olan dilini tutamaz.

-Akıllı konuşmadan önce düşünür. Akılsız ise düşünmeden konuşur.

-Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını beğenmiş, almış.

-Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.

-Akıllı iki kere aldanmaz.

#1936

Akıllı-akılsız tespiti ve tarifi, ancak dünyada iken ahirete hazırlanma durumuna göre yapılır. 

#1946

Fani dünya’ya düşkün olana hiç akıllı denir mi?Etiketler