Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#26

Ebedi saadeti, fani dünyada arayıp arzulamak, gafletin ve akılsızlığın en koyu halidir.

#148

Akıllı ve ihtiyatlı ol ki nefis ve geçim sıkıntısı sakın seni aldatmasın.

Bu fani dünyada bir gün her şey bitip tükenir. İnsan öldüğünde ise tek kazancı bu fani dünya da işlediği salih amellerdir.

#237

Fakirden sadaka beklenmez, kör köre yol gösteremez.

O halde, fani insanların teveccühüne aldanmanın bir manası yok. Onlar da ölecekler, biz de. Kabristanın bir köşesinde alkışlayanlar hesap verecek, bir başka köşesinde ise alkışlananlar.

#249

Dünya, üzerinden geçilip gidilmesi gereken suyu çok tuzlu bir denizdir. Bu çok tuzlu ve tatsız deniz suyundan susuzluğunu giderecek yani hayatını idame ettirebilecek kadar içenler için ciddi bir sorun yoktur, ancak bu tuzlu ve tatsız sudan kana kana içenler, yani fani ve lanetli dünyayı elde etmeye, sahiplenmeye kalkışanlar ahiretlerine en büyük kötülüğü yapmış olurlar.

#354

Bu dünya fanidir. En büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa, davayı kaybedip ebedi hüsrana uğrayanlardan olur.

#666

Bu dünya fanidir, en büyük dava, baki olan âlemi kazanmaktır. İnsanın itikadı (imanı) sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

#822

 

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) şöyle anlatır:
Rasûlullah (s.a.v) bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz:
“Yâ Rasûlallâh! Sizin için bir döşek edinsek!” dedik. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem:
“Benim dünyâ ile alâkam ne kadar ki? Ben bu dünyâda bir ağacın altında gölgelenen, sonra da orayı terk edip giden bir yolcu gibiyim.” buyurdu.

#932

Zulümün tam karşılığı “bir şeyi yerli yerine koymamak”tır. İnsan eğer dünyayı fani ve değersiz olan mevkiinden alıp baki ve değerli bir mevkiye koyuyorsa zulmediyor, zalimlerden oluyor demektir. Oysa meşhur sözdür: “Zulüm ile âbâd olanın ahiri berbâd olur.” 

#1011

Ölüm bizlere; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fani olduğunu, dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır.

#1263

Ölüm; her an kapımızı çalabileceğini, hazırlıklı bulunmamızı, dünyanın da, dünya hayatının da fâni olduğunu ihtar eder görene. Dünya gurbetinde sınandığımızı, bir gün mutlaka sılaya döndürüleceğimizi, hesap gününü, ahireti hatırlatır bizlere.

Ölümün nasihati, ola ki gözden kaçar endişesiyle, bizim cenaze merasimlerimizde söze de dökülür. Cenaze namazı için saf tutulduğunda tekbirden önce cemaate dönen hoca efendiler, musalladaki ölüyü işaretle “Unzurû bi-ayn’il-itibar” (ibret gözüyle bakınız) diye başlayan bir ikazda bulunurlar. İsterler ki insanlar hal ve hareketlerini bu ikaz istikametinde belirlesinler.

#1277

En büyük ibret ölümdür. Ölüm insana kendi akıbetini, hayatının faniliğini hatırlatır durur.

#1348

Dünya değişen ve yok olan bir yer.

Dünyadakiler ise telef olmaya mahkûm.

Dünya malı ise az ve fani.

#1454

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Said-i Nursi

#1458

Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner, Ademoğlu bir fenerdir, akıbet bir gün söner.

#1488

Hz. Osman r.a., kendisinden nakledilen son hutbesinde, Allah Teâlâ’ya hamdü sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v. Efendimiz’e salat-u selamdan sonra şunları söylemiştir.

Allah Azze ve Celle size dünyayı, kendisiyle ahiret saadetini elde edesiniz diye vermiştir. Onu size güvenip bağlanasınız diye vermemiştir. Dünya son bulacak, ahiret ise baki olarak devam edecektir. Fani olan dünya sakın sizi şaşırtıp azdırmasın ve baki olanı unutturacak meşgalelerle boğmasın.

Baki olanı fani olana tercih edin! Zira bir gün gelecek, dünyanın ömrü bitecektir ve dönüş ancak Allah Teâlâ’yadır.

#1715

Rivayet edilir ki Rabia Adeviyye’nin huzurunda bir topluluk dünyayı kötülemiş ve Rabia’da şöyle demiş: “İnsan bir şeyi severse onu çok anar.”

#1780

Ölüm, insanoğlu için en büyük ibrettir. Ölüm, insanoğluna kendi akıbetini ve hayatın faniliğini hatırlatır durur.

#1832

Kader, insanın yüzünü her zaman güldürmez. Kestiğin karpuz bazen kelek bazen iyi çıkar. Hava bazen bulutlu bazen güneşlidir. Kaderine rıza gösterenler bu fani dünyada sıkıntısız, bunalımsız bir yaşam sürerler.

#1946

Fani dünya’ya düşkün olana hiç akıllı denir mi?Etiketler