mutluluk | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#638

Besmele ve selam ile girilen ve çıkılan bir ev, barındırdıklarına her daim huzur, selamet ve mutluluk verir.

#721

Gerçek mutluluk dünyada iyi yaşamak değil, hayatı iyi bitirmektir, yani imanla ölmek yani ebedi saadete kavuşmaktır.

 

 

#1667

Anne babalar olarak ileride üzülmek istemiyorsak çocuklarımıza dünya hayatının son durak olmadığını, gerçek mutluluğun cennette yaşanacağını öğretmek zorundayız.

#1707

Yahya b. Muaz rh. a. şöyle der:

Her kim Allah-ü Teâlâ’ya kulluk, hizmet etmekle mutlu olursa, bütün varlıklar da ona hizmet etmekten mutluluk duyar. Kimin de gönlü Allah ile huzur bulur, mutlu olursa, onu gören herkesin gözü ona bakmakla mutlu olur.

#1786

En büyük mutluluk bir başkasını mutlu etmektir.

Victor Hugo

 

Cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin.

Yusuf Has Hacip

#1945

Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi sıkıntı, keder, hüzün ve iptilâlar da paylaşılmalı; taraflar, her zaman birbirlerine destek vermeli, birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Hakiki dostlar, birbirini yıkayan iki el gibidir.Etiketler