hizmet | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#788

Anan baban sağ iseler nimet bil.

Hizmet edip, ikramı ganimet bil.

Dua ederlerse cana minnet bil.

Hak rızası belki onda gizlidir.

#841

Tasavvuf yolunda olan kimseye en önce lâzım olan, tövbe ile günah kirlerinden temizlenmesidir. Tövbe; günahtan vazgeçmek, o günâhı yaptığına pişmân olmak, o işi terketmeye azmetmek, haksız aldığı malı sâhibine geri vermek, kaçırmış olduğu namazlarını kazâ etmek, hocasının hizmetinde bulunmak, onun emrine uymakla olur. 

#923

-Güzel ahlâk nedir? Sualine, Ebû Muhammed Razi:

-Güzel ahlâk, kulun Allah’a karşı yaptığı hizmet ve ibadetleri az bulması, Allah’tan gelen nimetleri de büyük görmesidir, cevabını vermiştir.

#1289

Allah yolunda yapılan hizmette kendi çıkarlarını gözeten bir kimse cehennemdeki yerini hazırlıyor demektir.

#1353

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!”

Bu söz, Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye verdiği önemli öğütlerden biridir. Bu vecize, devletin ve yöneticilerin halka hizmet için var olduklarını, böyle bir yükümlülüklerinin olduğunu hatırlatmaktadır.

#1642

Bir gün Ebu Abbas Seyyarî k.s. hazretlerine;

“Mürit kendini neyle eğitir”, diye soruldu. Hazret buyurdu ki:

Hak Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmede ve yasaklarından uzak kalmada gösterdiği sabırla,

Salihlerle sohbetle,

Arkadaşlara hizmet etmekle,

Fakirlerle oturup kalkmakla.

#1810

Hiç unutulmayacak yüz, anne yüzüdür.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Kadınlar zayıftır, ama anneler kuvvetlidir.
Victor Hugo

Cennet annelerin ayakları altındadır.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Bir erkek üzerinde en çok hakkı olan insan anasıdır.
H. W. Beecher

Hiçbir süs, anne şefkati kadar kadına yakışmaz.
Brochuogel

Anne kolları, şefkatten yoğrulmuştur.
Victor Hugo

Anneye yapılacak hizmet, babaya göre iki kat fazladır.
Peygamber (s.a.v) efendimiz

Okuduğum kitapların en güzel annedir.
Abraham Lincoln

İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.
Bediüzzaman

#1859

İyi huylu bir adam çölde gidiyordu. Susamış bir köpek gördü. Baktı ki neredeyse ölecek, hemen külahını kova yaptı, sarığını buna ip gibi taktı. Hizmet için eteğini bağlayıp, kolunu sıvadı. Zavallı köpeğe su verdi.

Ölümünden sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) bu adamın halinden bahsederek:

“Allah onun günahlarını affetti.” Diye haber verdi.

Sadi-i Şirazi 

#1898

Fânî bedenini Allâh için hizmet yolunda kurban eden kişi, ölümsüz olan ruhunu, ebediyen âzâd etmiş olur.

#1898

Fânî bedenini Allâh için hizmet yolunda kurban eden kişi, ölümsüz olan ruhunu, ebediyen âzâd etmiş olur.Etiketler