ilahi rıza | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1621

Tasavvufi hayatın en kıymetli nimeti müminlerin günahlarından tövbe etmesidir. Tövbe, ibadetlerin en efdali, mükemmellik kapısının nurlu anahtarı, ilahi rızaya ulaşmanın en parlak ve latif yoludur.

#1842

Kulun ibadette sadece iki maksadı olabilir. Birincisi,  sadece ilâhi rızayı gözetmek. İkincisi ise azaptan kurtulmak ve ahiret nimetlerine vasıl olmak.

Fahreddin Razi Hz.leriEtiketler