ahiret nimetleri | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#869

Ahiret nimetlerinin kadrini bilmeyen kimse dünyaya karşı nasıl zahid olur? Aldatıcı arzulardan kurtulamamış kimse dünyadan nasıl kurtulur? İnsanların elinden ve dilenden salim olmadığı kimse, insanlardan nasıl güvende olur? Sözüyle Aziz ve Celil olan Allah’ı murad etmeyen kimse nasıl olur da hikmetli konuşur?

#1842

Kulun ibadette sadece iki maksadı olabilir. Birincisi,  sadece ilâhi rızayı gözetmek. İkincisi ise azaptan kurtulmak ve ahiret nimetlerine vasıl olmak.

Fahreddin Razi Hz.leriEtiketler