ölüme hazırlık yapmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#981

Ölümden kaçmaya çalışmanın ahmaklık olduğunu bilen müslüman, ölümü sukünetle karşılar ve ona hazırlık yapar. Hazırlıkları hem son nefeste iman ile göçmeye, yani hüsn-i hatimeye, hem de ölüm sonrasındaki hesap gününe yöneliktir. Böyle bakıldığında müslümanın dünya hayatının aslında bütünüyle ölüme ve sonrasına hazırlıktan ibaret olduğu görülecektir.

#1830

Bir şehirdeki mezarlıkların nüfusu o şehirde yaşamakta olan şehir halkının nüfusundan kat be kat fazladır.

Öyleyse sen de bir gün o çok kalabalık kabir ehline katılacağını sakın aklından çıkarma, hazırlığını ona göre yap.Etiketler