aç | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#74

Kula ihtiyacı bildirmek, aciz ve muhtaç bir varlıktan yardım istemektir.

#346

İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allah-ü Teâlâ olduğundan hiç şüphe etmemelidir ancak bununla birlikte insan derdine deva olması için ilaç kullanmalıdır. Çünkü ilaç bir sebeptir.Derdin devasını hastalığın şifasını verecek olan sadece Allah-ü Teâlâ’dır.

#457

Her mü’minin namazı, onun bir nev-i miracı hükmündedir.

 

#593

Ağacı kurt yer, insanı ise dert yer.

#647

Bahar mevsimi tefekkürün de mevsimi aynı zamanda. Gözlere parmağı sokarcasına “Seyret ve düşün” diyor, her bir çiçek, ağaç ve üzerine basıp geçtiğimiz toprak. O ki bizleri Rabbimize yaklaştıracak en güzel ibadet şekillerinden biridir. Kâinat baştanbaşa Allah’ın büyük bir kitabıdır. Hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar.

“Bir saat tefekkür etmek, bir sene nafile ibadet etmekten daha hayırlıdır.”

#684

Oruç,  insana en mühim bir ilaç nevi’nden maddi ve manevi bir perhizdir. 

#1031

Âdem (a.s) cennette yasak ağaçtan yedikten sonra, def’i hacet ihtiyacı hissetti. İhtiyacını giderecek yer bulamadı. Allah-ü Teâlâ buyurdu ki: “Ya Âdem burada def-i hacet yapılmaz. Onun yeri dünyadır.”

Bu hadise dünyanın ne olduğunu göstermektedir.

#1141

Bir defasında Bâyezîd hazretlerinin kalbine şöyle ilham olundu: "Ey Bâyezîd! Hazinelerim, başkaları tarafından yapılan ibadetlerle ve güzel hizmetlerle doludur. Sen bize öyle bir şeyle gel ki, o bizde olmasın." Bâyezîd; "Yâ Rabbî! Hazinende bulunmayan şey nedir?" dedi. Kalbime ilham olundu ki: "Acizlik, zavallılık, çaresizlik, zillet ve ihtiyaç."

 

#1273

Halife Me’mun şöyle demiştir:

“Arkadaş üç çeşittir:

Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur.

Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur.

Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyulmaz.

Bu üçüncü tip kişilerle kul imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise Allah Teâlâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.”

#1374

Meyve veren ağaca kuru denilmediği gibi, eseri okunmaya devam eden zevata da ölü denmez.

Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

#1456

Kamış boşum dedi, şekerlendi.

Ağaç yükselip havalara girdi, baltayı yedi.

(Alçak gönüllü ve kibirli insanlara çok güzel birer örnek)

#1791

Ağaç istiyorsan tohum ekmelisin. Cenneti istiyorsan ibâbet etmelisin.

#1808

Sıhhat sağlıklı olanların başına konmuş bir taçtır. Onu yalnız, hastaların gözleri görür.

Hz. Ömer r.a.

#1816

Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu...

 

#1972

Hastanın doktora gidip tedavi olması, ilaç kullanması birer sebeptir. Şifayı veren ise sadece Allah-ü Teâlâ’dır.

#2012

Meyvesi bol olan ağacın dalları yere eğildiği gibi akıllı, bilgili insanlar da mütevazı, alçakgönüllü olurlar.

Şeyh Sa’diEtiketler