kuş | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1025

Su içen kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırarak Allah’a (c.c) şükreder gördüm.

#1232

Hayat-ül hayvan kitabında bildiriliyor ki: 
Süleyman aleyhisselam bütün hayvanlarla konuşurdu. Bu onun mucizelerinden biriydi. Gökte tahtı ile gezerdi. Bir gün baykuş, Süleyman aleyhisselama selam verdi. Süleyman aleyhisselam selamını alıp ona sordu ki:
Niçin buğday yemezsin?
Âdem aleyhisselam onun yüzünden Cennetten çıktığı için.
Niçin su içmezsin?
Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğulduğu için.
Niçin hep harabelerde bulunursun?
Harabeler Allah-ü Teâlâ’nın mirasıdır.
Niçin evlerde ötersin?
İnsanları ikaz için. Önlerinde şiddetli tehlikeler varken nasıl gafletle uyurlar. Böylesine yazıklar olsun!
Gündüzleri niçin çıkmazsın?
İnsanlar bana zarar verebilirler.
Öterken ne dersin?
Tespih okur ve "Ey gafiller, çıkacağınız uzun sefer için azık hazırlayın!" derim.
Süleyman aleyhisselam baykuştan daha nasihatçi kuş olmadığını söyledi.

#1232

Hayat-ül hayvan kitabında bildiriliyor ki: 
Süleyman aleyhisselam bütün hayvanlarla konuşurdu. Bu onun mucizelerinden biriydi. Gökte tahtı ile gezerdi. Bir gün baykuş, Süleyman aleyhisselama selam verdi. Süleyman aleyhisselam selamını alıp ona sordu ki:
Niçin buğday yemezsin?
Âdem aleyhisselam onun yüzünden Cennetten çıktığı için.
Niçin su içmezsin?
Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğulduğu için.
Niçin hep harabelerde bulunursun?
Harabeler Allah-ü Teâlâ’nın mirasıdır.
Niçin evlerde ötersin?
İnsanları ikaz için. Önlerinde şiddetli tehlikeler varken nasıl gafletle uyurlar. Böylesine yazıklar olsun!
Gündüzleri niçin çıkmazsın?
İnsanlar bana zarar verebilirler.
Öterken ne dersin?
Tespih okur ve "Ey gafiller, çıkacağınız uzun sefer için azık hazırlayın!" derim.
Süleyman aleyhisselam baykuştan daha nasihatçi kuş olmadığını söyledi.

#1815

Araştırmacılar bir defasında yavrusunu besleyen bir çit kuşunun güneşin doğuşu ile batışı arasında, yiyecek getirmek için yuvasına 1217 sefer yaptığını tesbit etmiştir.

Allah-ü Teâlâ’nın sonsuz güç, kudret ve azametine gösterilebilecek eşsiz bir örnek daha.

 Etiketler