müslüman olmak | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1102

 

Devrin Halifesi Hz. Şibli'nin hastalandığını duyunca onu tedavi etmesi amacıyla bir doktor göndermişti. Mecusi olan doktor hastasına:

"Bir isteğin var mı? Ne istiyorsun?" diye sordu. Hz. Şibli:

"Senin Müslüman olmanı istiyorum." Doktor: 
"Peki ben Müslüman olursam sen iyileşip hasta yatağından kalkacak mısın?" diye sorunca da ondan şu cevabı aldı:

"Evet." Mecusi doktor bunun üzerine Müslüman olduğunu açıkladı. Doktorun Müslüman olduğunu işiten Hz. Şibli hasta yatağından kalkıp iyileşti. Bu haber halifeye iletildiğinde ise halife şöyle dedi:

"Ben hastaya doktor gönderdiğimi zannetmiştim, oysa doktora hasta göndermişim." 

#1802

Mevlana Hazretleri karşılaştığı bir papaza sorar:

“Sen mi büyüksün, sakalın mı?” Papaz cevap verir:

“Ben sakalımdan yirmi yaş daha büyüğüm.”

Bunun üzerine Mevlana, “yirmi yaş senden küçük olan sakalın ağarmış da sen hala karanlıklar içindesin. Yazık değil mi? diyerek muhatabına şefkatiyle derinden tesir eder ve bu kısa sohbet papazın Müslüman olmasıyla neticelenir.

#1837

İyi bir insan olmak, ancak iyi bir Müslüman (Allah’a kul) olmakla mümkündür.Etiketler