zenginlik | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#187

İmansızlık ve bilgisizlik en büyük bir noksanlık ve kusurdur.

İman ve marifet ise en büyük bir zenginlik ve kemal’dir.

#574

Zenginlik istersen kanaat yeter.

Kanaat, israfı defeder, şükrü ise davet eder.

#766

Huzeyfe ibn al-Yeman son alarak şunları söylemiş:

“Allah’ım, sen bilirsin ki ben fakirliği zenginlikten zilleti izzetten, ölümü hayattan çok severim. 

#1046

İki gözünü bir milyar dolara satmaya razı olur musun?

Elbette ki hayır!

Öyleyse sakın ha fakirlikten şikâyet edip durma a gafil! Çünkü sende sağlıklı herkes gibi çok zengin sayılırsın.

#1352

Dünyalık elde ederek mutlu olma peşinde koşan insan mutluluğu hiçbir zaman tam olarak yakalayamaz. Çünkü isteklerin sonu yok ve sahip oldukça tatmin duygusu değil, tatminsizlik büyüyor. Gerçek zenginliğin kanaat olduğu gerçeğini insanlık bir kez daha yeniden öğreniyor.

#1380

Güzel huy zenginlik sayılır.

Hz. Ali (r.a)

#1718

Mülkün gerçek sahibi Allah Teâlâ’dır. Kaza ve kader O’nun kudret elindedir. Fani olan insan ise sadece bir emanetidir. Fakirlik bir kusur olmadığı gibi, zenginlik de bir fazilet değildir. Fakir kimse sabır ve tevekkülle imtihan olunur. Zengin kimse ise, Allah’ın vermekle yükümlü kıldığı malları vermek, dünyaya karşı hırslı olmamakla vazifelidir. Eğer bu vazifesini yerine getirirse, Allah’ın ebedi ihsanına mahzar olur.Etiketler