uyku | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#1283

Az uyku, az yemek insanı melek eder,

Çok uyku, çok yemek insanı helak eder.

#1283

Az uyku, az yemek insanı melek eder,

Çok uyku, çok yemek insanı helak eder.

#1706

Malik b. Dinar hazretleri şöyle der:

“Kuşkusuz beden hastalandığı vakit yeme içme ve uyku ona rahatlık vermez. Aynı şekilde kalp de dünyaya bağlandığı zaman, yapılan vaaz ve nasihatler ona fayda vermez.”Etiketler