rıza göstermek | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#480

Kaderine rıza gösteren ve her zaman Allah’a tevekkül eden kul omuzlarına yüklenmiş olan hayatın ağır yükünün sıkıntısından kurtulmuş, huzura ve sakinliğe kavuşmuş olur.

#933

Allah’tan gelene, nimette olsa külfette olsa rıza göstermek, samimi bir aşka alamet olması açısından önemli ve değerlidir.

#933

Allah’tan gelene, nimette olsa külfette olsa rıza göstermek, samimi bir aşka alamet olması açısından önemli ve değerlidir.

#1218

Tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rızâ göstermek, Allah-ü Teâlâ’ya varan yolun esaslarıdır.
 

#1321

Allah-ü Teâlâ’nın takdirine rıza göstermeyen kişinin Cenab-ı Hakk’ın gazabına uğraması kaçınılmazdır.

#1321

Allah-ü Teâlâ’nın takdirine rıza göstermeyen kişinin Cenab-ı Hakk’ın gazabına uğraması kaçınılmazdır.

#1702

Bir adam Yahya b. Muaz Hazretleri’nin yanına gelerek:

Allah-ü Teâlâ’nın bizden razı olup olmadığını nasıl bilebiliriz, diye sorar. Hazret cevaben:

Senin O’ndan razı olman, takdirine ve emirlerine rıza göstermen, O’nun senden razı olduğunun alametidir, der.

#1894

Ey aziz! Bilinmelidir ki Allah dostları şöyle demişlerdir: Kulun kalbine musallat olan ve onu Allah’a ibadetten alıkoyan hastalıkları ondan uzaklaştırmak, mutlaka yapılması gereken pek mühim bir iştir. Ta ki kalp, onlar sebebiyle Mukallib’inden (kalpleri evirip çeviren Allah tealâ) uzaklaşmasın ve O’na dost olmanın manevî neşesiyle dolup mesrûr olsun.

Bahsedilen hastalıklar dört çeşittir:
Birincisi; rızık konusudur ve onu elde etmek için gösterilen aşırı endişeler ve gayretlerdir. Hâlbuki bunun tedavisi tam tevekküldür.
İkincisi; hatıra gelen şeyler ve korkulardır ve bunları elde etme etme isteğiyle hukuka aykırı girişimlerdir. Bunun tedavisi, ancak işleri Allah’a ısmarlamaktır (tefviz.)
Üçüncüsü; başa gelen şiddet ve musibetlerdir. Bunun ilacı ancak sabırla hâsıl olur.
Dördüncüsü; kaza ve kaderdir ve bunların çeşitli şekillerde tezahüründen başa gelen kederlerdir. Bunun tedavisi olanlara rızâ göstermekledir.
Rızık hususunda tevekkül edip korku ve endişe zamanlarında işi Allah’a ısmarlayan ve zorluklara sabredip kazaya razı olan kulun kalbi sâfî olup huzûr ve sükûna erer. Ârif ve kâmil olup her murâdını alır.
Bu dört hastalığın tedavisi ve ilacı şu dört asıldır ki; bunlar tevekkül, tefviz, sabır ve rızâdır.Etiketler