Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Peygamberlerden birine ilahî bir ses gelmiş "Benden iste vereyim" o da “Bu emir bir alimin bir cahile, benden iste demesine benzemez, ben ne bileyim de ne isteyeyim. Her şeyi bilen Sen, tedbir ve ihtiyar Senin, Sen dilediğini ver ve yap ki selamete ereyim” der.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler