Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Ebû Muhammed Mürteiş Hz.leri buyurdu ki: “Filan zatın su üzerinde yürümesinden, nefsin hevasına muhalif olan kimse benim nazarımda daha kıymetlidir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler