Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Yahya bin Muaz Hz.leri müşahedesini şöyle anlatıyor: "Bayezid Bistamî yatsı namazından sonra fecrin doğuşuna kadar ayakları üzerinde başı göğsüne dayalı olarak ubudiyet makamında duruyordu. Seher zamanı secdeye vardı. Sonra başını kaldırdı. Allah-ü Teala’ya karşı şöyle niyazlarda bulunmaya başladı: İlahî! bir kavim Sen’den dilediler. Su üzerinde ve havada yürümeyi verdin. Buna razı oldular. Ben bundan Sana sığınırım. Bir kavim Sen’den az bir zaman içinde çok büyük mesafelerin aşılmasını istediler (Tayyı Mekan olmadığı) verdin, razı oldular. Ben bundan gene Sana sığınırım. Vir kavim yerin hazinelerini istediler verdin. Ben yine Sana sığınırım. Bir kavim kulun Hızır'ı istediler verdin, diyerek evliyanın kerametlerinden yırmisekizini saydı. Sonra döndü beni gördü. Yahya! deyince "Buyurun" dedim. "Ne zamandan beri buradasın?" dedi. "Deminden beri" dedim. Sükut etti. "Bir şey söylemez misiniz?" dedim. "Sana yarayacak bir şey söyleyeyim" dedi, ve şunları anlattı: "Allah Teala beni aşağı aleme indirdi. Aşağı meleküt içinde beni dolaştırdı. Yerin tabakalarını ve bunların altını gösterdi. Sonra beni yüksek aleme geçirdi ve semavatı gezdirdi. Cennetlerde olanı arşa kadar gösterdi. Sonra beni önünde durdurdu. Aşağı ve yukarı âlemlerde ne gördün ise söyle bunları sana bağışlayayım" dedi. "Hoşuma gidecek bir şey görmedim ki Senden dileyeyim," dedim.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 32636          bugün: 57445          toplam : 27228461


Etiketler