Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Hz. Peygamber s.a.v. Efendimizin miracı ile ilgili olarak ibn Arabî Hz.leri diyor ki: "Peygamberimiz s.a.v.'in 34 miracı vardır. Bunlardan sadece birisi cesed ve ruhla, diğerleri yalnız ruhla olmuştur. Ruhi olan miraçlar, peygamberlikten önce ve sonra rüya yoluyla gerçekleşmiştir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler