Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Lokman Hekîm der ki: "Dört bin Peygamberi tetkik ettim. Onlardan şu sekiz kelimeyi seçtim.

1. Namazda iken kalbini muhafaza et.

2. İnsanların arasında iken dilini muhafaza et.

3. Sofrada iken boğazını muhafaza et.

4. Başkasının evinde iken gözünü muhafaza et.

5. 6. İki şeyi unutma: Allah'ı ve ölümü.

7. 8.İki şeyi de unut: Biri başkasına yaptığın ihsandır ki o iyiliği unut. Bir de başkalarının sana yapmış olduğu kötülüğü unut."Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler