Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İmam-ı Rabbanî hazretlerinin "Mektubat"ında beyan buyurdukları üzere; kişinin Hakk'a yaklaşmaşı ve ebedî kurtuluşa ermesi için mutlak süratte üç şeye ihtiyacı vardır: İlim, amel, ihlas...Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler