Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İmam-ı Rabbanî hazretlerinin "Mektubat"ında beyan buyurdukları üzere; kişinin Hakk'a yaklaşmaşı ve ebedî kurtuluşa ermesi için mutlak süratte üç şeye ihtiyacı vardır: İlim, amel, ihlas...Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 15390          bugün: 13305          toplam : 22627839


Etiketler