Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İhtilaller, devrimler genelde adil bir düzen tesis etmekten ziyade statüsünü beğenmeyen bazı kimselerin toplumdaki statülerini yükseltmek, durumlarını iyileştirmek için yaptıkları kanlı eylemlerdir.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 59922          bugün: 22324          toplam : 22510697


Etiketler