Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İslam inancına göre her çocuk günahsız (masum) doğar. Kilise inancına göre her çocuğun günahkâr doğduğu iddiası sapık Hıristiyan din adamlarının uydurduğu büyük bir safsatadır.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler