Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İnsana verilen hayatın en yüce gayesi, İlahi Yaratıcı’yı tanıyıp O’na kulluk (ibadet) etmektir.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 22827          bugün: 9845          toplam : 20388219


Etiketler