Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Müslümanları terörist olmakla suçlayan batılı Hıristiyan âlemi 1. ve 2. Dünya savaşlarının vuku bulmasına ve bu sebeple on milyonlarca insanın ölmesine ve büyük bir maddi ve manevi yıkımın yaşanmasına sebep olan vahşi barbarların, Hıristiyanlık inancına mensup kişiler olduklarını asla unutmamalıdırlar.Hıristiyan âlemi, 2. dünya savaşı, 1. dünya savaşı, vahşi barbarlar, maddi yıkım, manevi yıkım, Hıristiyanlık inancı,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 50390          bugün: 8515          toplam : 16750782


Etiketler