Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Âdem a.s.’ı anasız babasız topraktan yaratan Rabbim, İsa a.s.’ı babasız yaratmaya elbette kâdirdir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler